Emla Creme kopen

emla creme kopen

Emla Crème

Emla crème is een medicijn dat de huid verdooft. Het wordt gebruikt voor verschillende doeleinden:

 • Bij het voorkomen van een vroegtijdige zaadlozing door Emla crème op de eikel aan te brengen.
 • Bij het wisselen van een infuus of andere pijn bij injecties.
 • Bij het aanbrengen van een tatoeage of piercing.

Emla is te koop door op de oranje bestelbutton te klikken. Na online artsconsult en goedkeuring door apotheek krijgt u een tube Emla crème van 50 mg/g 30 gram toegestuurd.

Voordelen Emla Crème

 • het werkt snel
 • het werkt eenvoudig
 • geen risico’s voor de partner bij gebruik van emla tegen voortijdige zaadlozing
 • emla creme is effectief
 • het is goedkoop

Emla Crème

Relatief veel mannen hebben last van zogenaamde “premature ejaculaties”. In de volksmond wordt dit vaak vroegtijdig klaarkomen of een vroegtijdige zaadlozing genoemd. Dit probleem komt veel vaker voor dan men denkt, deels doordat schaamte vaak een reden is voor mannen om het onderwerp niet aan te kaarten of op te lossen.

Zo heeft een groot onderzoek onder mannen in de Verenigde Staten uitgewezen dat ongeveer driekwart van de mannelijke populatie vindt dat ze soms, of in ieder geval te vaak, te snel klaarkomt. Dit geeft aan dat het hier niet noodzakelijk om een medisch probleem gaat, maar dat het vroegtijdig klaarkomen eerder als storend wordt ervaren in de subjectieve beleving van het eigen seksleven.

Doordat deze vroegtijdige zaadlozingen een negatieve invloed kunnen hebben op uw seksleven, is het zeker raadzaam om te kijken naar oplossingen voor dit probleem. Emla Crème kan hier een uitstekend hulpmiddel bij zijn en zal vroegtijdig ejaculeren tot het verleden laten behoren.

Wat is Emla Creme?

Emla Crème is een zalf waarin de werkzame stoffen “lidocaïne” en “prilocaïne” verwerkt is. Deze stoffen werken als een lokaal anestheticum. Dit betekent dat ze zorgen voor een tijdelijke en plaatselijke verdoving van de huid, de slijmvliezen en het direct onderliggend weefsel.

Emla Crème werd oorspronkelijk ontwikkeld om bij lichte ingrepen, zoals injecties, de huid te verdoven zodat het ongemak of pijn waar dat mee gepaard gaat uit de schakelen. De zenuwen in en onder de huid worden tijdelijk verdoofd, zodat prikkels minder heftig vanaf het lichaamsoppervlak naar de hersenen worden toegezonden. Emla werpt dus eigenlijk een tijdelijke blokkade op van de doorgifte van zenuwprikkels waardoor te snel klaarkomen voorkomen kan worden.

Deze crème is simpel in gebruik en heeft niet veel bijwerkingen. Doordat dit een geneesmiddel is dat alleen via recept te kopen is, is het zeker raadzaam om voor gebruik altijd eerst de bijsluiter te lezen. Zo wordt het middel afgeraden in combinatie met het gebruik van medicatie voor hartaandoeningen of andere middelen met een verdovend effect. Bovendien mag het niet gebruikt worden op een beschadigde of geïnfecteerde huid.

De effecten van Emla Creme

Emla wordt nu ook al geruime tijd gebruikt om vroegtijdig klaarkomen aan te pakken. Vele mannen blijken baat te hebben bij het gebruik van Emla Crème. Het principe is hetzelfde verdovende effect: 5 minuten voordat u gemeenschap zult hebben moet de eikel worden ingesmeerd met een kleine hoeveelheid van Emla Crème.

Nadat de crème is ingetrokken zal de eikel minder gevoelig worden en zal het langer duren voordat een orgasme wordt bereikt. Dit betekent echter niet dat door het gebruik van Emla Crème u minder genot zult hebben van seks. Vaak is zelfs het tegengestelde het geval: doordat het langer duurt voordat een orgasme wordt bereikt, wordt het intenser ervaren dan wanneer u snel klaarkomt.

Doordat u zelf zult kunnen ervaren in welke mate de eikel wordt verdoofd en hoe lang het duurt totdat een orgasme wordt bereikt, kunt u na enige tijd zelf inschatten hoeveel crème gewenst is om te gebruiken. Emla Crème werkt snel en effectief en kan daarom uw seksleven een positieve impuls geven.

Bijsluiter Emla Creme

Wanneer u Emla Creme koopt, zal ook de bijsluiter meegeleverd worden. Een paar punten uit de bijsluiter hebben we uitgelicht:

Samenstelling Emla creme:

De werkzame stoffen in Emla crème zijn lidocaïne en prilocaïne. Emla crème bevat per gram crème 25 mg lidocaïne en 25 mg prilocaïne.

U mag Emla crème niet gebruiken:

 • in het middenoor,
 • wanneer gebleken is dat u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen van Emla Creme, of voor bepaalde andere plaatselijke verdovende middelen,
 • bij kinderen jonger dan 12 maanden, die geneesmiddelen krijgen die een bepaalde bloedafwijking (methemoglobinemie) kunnen veroorzaken, zoals onder meer sulfonamiden (middelen tegen bepaalde infecties),
 • bij een aangeboren of door een onbekende oorzaak ontwikkelde bloedafwijking (methemoglobinemie).

Bijzondere voorzorgen bij het gebruik.

Emla crème kan beter niet worden aangebracht:

 • op open wonden anders dan een open been
 • op de geslachtsdelen van kinderen, behalve bij besnijdenis,
 • bij te vroeg geboren baby’s (zwangerschapsduur korter dan 37 weken)
 • voor hielprikken bij pasgeborenen
 • in geval men lijdt aan methemoglobinemie (dit is een aandoening waarbij methemoglobine in het bloed voorkomt).

Gezien de sterke oogirriterende eigenschappen van Emla crème moet elk contact met de ogen worden vermeden en moet de nodige voorzichtigheid worden betracht bij gebruik vlakbij het oog.
Bij patiënten met een ontstoken huid kan een inwerktijd van 15-30 minuten voldoende zijn.

Welke bijwerkingen kan Emla hebben?

Zoals alle geneesmiddelen kan Emla crème bijwerkingen veroorzaken.

Aandoening van het bloed:

 • In zeer zeldzame gevallen is na het gebruik van een hoge dosering Emla crème bij kinderen een aandoening van het bloed (methemoglobinemie) gemeld. (Met als verschijnselen een blauwe verkleuring van huid en slijmvliezen).

Algemeen en als gevolg van toediening

 • Vaak (bij meer dan 1% van de patiënten) treden bijwerkingen, zoals zwelling, roodheid of bleekheid op de plaats waar Emla creme is aangebracht op.
 • Soms (tussen 0,1 en 1% van de patiënten) een licht branderig gevoel of jeuk. Als Emla creme op de geslachtsdelen wordt aangebracht treedt jeuk vaker op (meer dan 1% van de patiënten) en soms (tussen de 0,1% en 1% van de patiënten) tintelingen.
 • Zelden (bij minder dan 0,1% van de patiënten) treden allergische reacties op.
 • Zelden (bij minder dan 0,1% van de patiënten) treden op de plaats waar Emla creme is aangebracht kleine rode vlekjes (lijkend op gesprongen haarvaten) na langere inwerkingstijd bij kinderen met een ontsteking van de huid.

Aanwijzingen voor het bewaren van Emla Crème

Emla crème bewaren beneden 30°C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking (onder `exp’, hetgeen betekent ‘niet te gebruiken na’ … maand/jaar). Na deze datum mag u Emla crème niet meer gebruiken. U kunt deze dan bij uw apotheek inleveren ter vernietiging (klein
chemisch afval).

Bewaar geneesmiddelen, ook Emla crème, altijd buiten bereik van kinderen!